PB – 1 i PB – 2 Periskopska artiljerijska busola

Busola je optički instrument namijenjen mjerenju horizontalnih i vertikalnih uglova, mjerenju magnetnog azimuta, kao i mjerenju udaljenosti na zemlji. Pomoću busole mogu se: osmatrati bojište, mjeriti azimuti, horizontalni, vertikalni i mjesni uglovi i rastojanja, davati pravac osnovnom oruđu, obrazovati paralelni snopovi, pokazivati ciljevi, kontrolisati usmjerenost oruđa duž osnovnog pravca itd.


Tehnički podaci:

Uvećanje 6 x
Vidno polje bez periskopa 60 30’
Vidno polje sa periskopom 40 30’
Prečnik izlazne pupile 3.2 mm
Udaljenost izlazne pupile 19 mm
Periskopičnost 350 mm
Vrijednost jednog podioka na dobošu busole i uglomjera 1-00
Vrijednost jednog podioka na ploči busole i uglomjera 0-01
Vrijednost jednog podioka na dobošu mjesne sprave 1-00
Vrijednost jednog podioka na ploči mjesne sprave 0-01
Opseg mjerenja vertikalnih uglova +3-00
Vrijednost podioka na uglomjernoj skali končanice 0-05
Opseg mjerenja udaljenosti na skalama končanice 50 do 400 m
PB – 1 podjela 1/6400
PB – 2 podjela 1/6000