ON 6 x 32

Optički nišan ON 6 x 42 služi za nišanjenje pojedinačnih pokretnih i stacionarnih meta, otvorenih i kamufliranih ciljeva pri gađanju snajperom 7.62x51N.

Nišan osigurava visoku tačnost pri gađanju malih i udaljenih ciljeva.

Technički podaci:

Uvećanje 6x
Vidno polje
Prečnik izlazne pupile 5.8mm
Rezolucija ≤ 9”
Dioptrijska podešenost okulara -0.7 do – 0.5 dptr
Opseg skale za zauzimanje daljine 0 do 900 m
Opseg skale (na končanici) 1000 do 1100 m
Dužina 270 mm
Težina 0.45 kg