NSH 105 M56 – nišanske sprave za haubicu 105mm m56

Panorama M56A2

Panorama M56A2 je optički dio nišanskih spava i služi za nišanjenje po pravcu i za mjerenje horizontalnih i i vertikalnih uglova. Nišansku liniju obrazuje optička osa panorama koja prolazi kroz središte končanice u polju vida panorama.

Tehnički podaci:

Uvećanje 4x
Vidno polje 1040’
Prečnik izlazne pupile 4 mm
Udaljenost izlazne pupile 14 mm
Dioptrijska podešenost okulara od – 0.5 do -1 dptr
Vrsta podjele 1/6400

Daljinar DSH – 3

Daljinar DSH – 3 služi za provjeravanje nišanskih sprava, za davanje nagiba, mjerenje nagiba i za nišanjenje po visini kada je sprava tabličnog i mjesnog ugla neupotrebljiva.

Tehnički podaci:

Vrijednost podjele tabličnih uglova 0-00 to 13-00
Vrijednost skale mjesnih uglova 29 – 00 to 35 – 00
Mjerenje nagiba ±10°
Vrsta podjele podjele 1/6400
Vrijednost podjele
      tabličnih uglova na dobošu 1 – 00
      tabličnih uglova mikrometra 0 – 01
      mjesnih uglova na dobošu 1 – 00
      mjesnih uglova mikrometra 0 – 01

 

Protiv – tenkovski durbin M55A1

PTD M55A1 služi za nišanjenje pri gađanju cilja iz haubice 105 mm u izravnoj borbi (tenkova, oklopnih vozila)

Tehnički podaci:

Uvećanje 2,8X
Vidno polje
Prečnik izlazne pupile 5mm
Udaljenost izlazne pupile 80mm

 

Kvadrant M1J skuži za provjeravanje nišanskih sprava, za davanje nagiba, mejrenje naigiba i za nišanjenje po visini kada je sprava tabličnog i mjesnog ugla neupotrebljiva. Kvadrant se sastoji iz okvira i nosača libele sa libelom.