NSB – 3 Nišanska sprava za minobacač 60 mm

NSB – 3 služi za nišanjenje i zauzimanje tabličnog i mjesnog ugla (elementi elevacije) i uglova pravca, radi upravljanja minobacača u pravcu cilja u dnevnim i noćnim uslovima.


Tehnički podaci:

Vrsta podjele 1/6000 i 1/6400
Tačnost horizontalnih uglova 0 – 02
Najmanja podjela doboša pravca 1 – 00
Najmanja podjela ploče pravca 0 – 01
Tačnost uglova daljinara 0 – 02
Najmanja podjela doboša uglova daljinara 1 – 00
Najmanja podjela ploče uglova daljinara 0 – 01
Osjetljivost poprečne i uzdužne libele do 7’
Jačina osvjetljenja libele 350 mic.lamb.
Temperaturno područje rada od – 30 do 50°C
Masa NSB -3 0,7 kg
Masa kompleta 1,9 kg