Precizna mehanika

Zrak d.d. Sarajevo nudi usluge mašinske obrade i precizne mašinske obrade metala i nemetala. U mogućnosti smo odgovoriti zahtjevima obrade visoke tačnosti i kvaliteta obrađenih površina bilo da se radi o serijskoj ili pojedinačnoj proizvodnji.

Kako bismo se prilagodili zathjevima klijenata i potrebama kako u izradi, tako i u doradi novih dijelova nastojimo povećati kvalitet i brzinu izrade, te smo proteklih godina ulagali značajna sredstva u obnavljanje mašinskog parka. Vršimo i kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih kako bi što efikasnije odgovorili zahtjevima klijenata.

Vršimo sljedeće usluge mašinske obrade:

  1. Struganje – Obrada struganjem se vrši na konvencionalnim mašinama – univerzalnim strugovima
  2. Glodanje  – Obrada glodanjem se vrši na univerzalnim glodalicama dimenzija stola do 795 mm x 495 mm
  3. CNC mašisnka obrada i izrada dijelova u cjelosti, te obrada i dorada postojećih dijelova
  4. Bušenje se vrši na stubnim bušilicama, radijalnim bušilicama i koordinatnim bušilicama
  5. Brušenje – precizno i navojno brušenje, te oštrenje alata
  6. Bravarske usluge
  7. Površinska zaštita metala (bruniranje, fosfatiranje, eloksaža, tvrdo hromiranje, hemijsko crno bojenje)
  8. Termička obrada metala
  9. Graviranje metala i nemetala – dimenzije stola 610 x 410 mm