Misija i vizija

MISIJA

Naša misija  je ostvarivanje zadovoljstva kupaca proizvodima odličnog kvaliteta i obezbjeđivanje kontinuiteta u asortimanu a sve u cilju potpunog zadovoljstva naših kupaca. Kvalitet je naš imperativ.

 

VIZIJA

Naša vizija je da budemo sinonim za preduzeće koje kontinuirano razvija nove proizvode i širi se na nova tržišta, te  postavlja više standarde kako u proizvodnji i u oblasti odnosa sa kupcima, tako  i u novim  trendovima u obuci svojih uposlenika u korak sa vremenima koja dolaze.

 

POLITIKA KVALITETA

Obezbjeđenje kvaliteta je osnova na kojoj „Zrak“ d.d. Sarajevo gradi svoj poslovni uspjeh i dalji razvoj.

Ciljevi našeg poslovanja zasnivaju se na:

  • Ispunjenju zahtjeva i očekivanja naših kupaca
  • Neprekidnom nastojanju da unapređujemo sistem kvaliteta i kvalitet proizvoda
  • Izvršenju planiranog obima proizvodnje i smanjenju troškova
  • Povećanju produktivnosti
  • Stalnom obrazovanju i inovacijama u funkciji kvaliteta
  • Uspostavljanju i održavanju kvalitetnih partnerskih odnosa sa dobavljačima
  • Proširenju tržišta

Vrhunskom  profesionalnošću i odgovornošću svi zaposleni u „Zrak“ d.d. Sarajevo doprinose ostvarivanju postavljenih ciljeva.