L-25 lupa sa mjernom skalom na staklu

Lupe su optički instrumenti koji služe za posmatranje predmeta sa određenim povećanjem, a one lupe koje su snadbjevene mjernom skalom služe za mjerenje dužina.

 

Tehnički podaci:

Uvećanje 14 x
Fokusno rastojanje (mm) 17.59
Slobodni prečnik sočiva (mm) 15
Linearno polje vida (mm) 11
Rastojanje predmeta od površine sočiva – nominalno (mm) 12.33